Wrapper

Main

α. Για την χρήση των υπηρεσιών και την παραλαβή των αγαθών που είναι διαθέσιμα μέσω του 2dolls.gr είναι αναγκαία η καταχώρηση από τους χρήστες στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών της. Συνεπώς τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της εκάστοτε αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κάποιον τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/1997,  Ν.3471/2006, 4070/2012 που διέπουν την προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τον οποίο κυρώθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.   Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τηρούνται με ασφάλεια και με σεβασμό προς την ιδιωτικότητα του καθενός.

Τα προσωπικά στοιχεία, ή μέρος αυτών, που δηλώνονται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών που παρέχονται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την ρητή συγκατάθεση των χρηστών/πελατών της να μεταβιβάσει στοιχεία τους σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα όταν καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των υπηρεσιών και λήψη των αγαθών από τους χρήστες που θα τα ζητήσουν και για να εκπληρώσει τον σκοπό ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δύο μερών και πάντα υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3471/2006 και του 4070/2012 και του Ν. 4624/2019. Στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές  μετά από νόμιμο αίτημα τους δυνάμει των εκάστοτε ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Το παραπάνω δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα του χρήστη για ενημέρωση και αντίρρηση που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν.2472/1997, Ν.3471/2006, 4070/2012 και  Ν. 4624/2019 περί του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για τα προσωπικά δεδομένα.

β. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, και διαγραφής προσωπικών δεδομένων 

Οι χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα πρόσβασης και διόρθωσης - μετατροπής των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία οι ίδιοι έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα μέσω της πρόσβασης στον λογαριασμό τους (account).
Περαιτέρω, οι χρήστες που επιθυμούν να διαγραφούν από μέλη της ιστοσελίδας, δύναται να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή και την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από αυτή επικοινωνώντας με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και παρέχοντας τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν.

Product added to wishlist
Συγκατάθεση Cookies